Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 21 april 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet versterken positie mbo-studenten (35.252)

-
35252

Wet versterken positie mbo-studenten

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt langs digitale weg geleverd door de fracties van CDA (Atsma) en door de fracties van GroenLinks (Ganzevoort) en de PvdA (Nooren) samen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman