Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 21 april 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tweede incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 inzake Noodpakket banen en economie (35.430)

- 35430

Tweede incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 inzake Noodpakket banen en economie

De commissie stelt voor het plenaire debat te voeren op dinsdagmiddag 21 april 2020. Plenair debat is in de e-mailprocedure gevraagd door de leden van de fracties van de SP (Kox) en 50PLUS (Van Rooijen). Het lid van de PVDA-fractie (Sent) gaf aan zich aan te willen sluiten bij debat, indien meerdere fracties om debat hadden gevraagd. Het wetsvoorstel zal vervolgens in stemming worden gebracht.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren