Korte aantekeningen vergadering commissies Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Koninkrijksrelaties (KOREL) van 21 april 2020
1.
35.300 XV / 35.300 IV, G

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van SZW over voorstellen om de reductiedoelstelling voor kinderarmoede meer kwantificeerbaar vorm te geven; Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020

De commissies besluiten de brief van 6 april 2020 (35.300 XV / 35.300 IV, G) voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T02834 als openstaand te blijven beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2020.

Op voorstel van het lid Kox (SP), die een spoedig debat bepleit, geven de leden van de fracties van VVD (Wever), CDA (Rombouts), D66 (Moonen), PvdA (Recourt) te kennen deel te zullen nemen aan een – zo mogelijk - voor de zomer van 2020 te plannen plenair debat over de uitvoering van de motie-Kox (34.775, D). De leden van de fracties van GroenLinks (Ganzevoort), ChristenUnie (Ester) en de SGP (Schalk) geven aan te overwegen zich tijdens het debat te laten vertegenwoordigen door de leden van de SP-fractie (Kox).


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren