Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 21 april 2020
1.
35173

Wijziging van de Embryowet

De commissie besluit op 19 mei 2020 inbreng te leveren voor het nader voorlopig verslag.

2.
Rondvraag

Het lid Van Dijk (SGP) vraagt aandacht voor de publieksvoorlichting over de nieuwe donorwet (actieve donorregistratie). Op basis van zijn inbreng zal een conceptbrief worden opgesteld, die per e-mail aan de leden van de commissie zal worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer