Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 21 april 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Functioneren van de Eerste Kamer in crisistijd (CXXXIX)

-
35173

Wijziging van de Embryowet

De commissie besluit op 19 mei 2020 inbreng te leveren voor het nader voorlopig verslag.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer