Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 12 mei 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Samenvoeging gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum (35.344)

-
35344

Samenvoeging gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 26 mei 2020 te houden.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman