Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 12 mei 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet opheffing bedrijfslichamen (33.910)

-
Aanbieden vereffeningsverslag van het voormalige Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel (HBAG)

Brief van de minister van LNV van 24 april 2020 (33910, R)

De commissie neemt de brief van de minister van LNV voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer