Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 12 mei 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie (35.153)

- 35153

Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer