Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 12 mei 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet (34.986)

-
Toezegging T02442 - Het uitvoeren van een nulmeting en de Kamer daarover informeren

Brief van de minister van BZK van 4 mei 2020 in reactie op de brief van 13 november 2019 (Verslag nader schriftelijk overleg (34986/33118, AF))

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden in afwachting van de toegezegde nulmeting inzake de rechtspraak en de toezeggingen die door de staf worden geregistreerd betreffende het plenaire debat over het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet (34986).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer