Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 12 mei 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Organiseren van kansspelen op afstand (33.996)

-
T02770

Toezegging Handhavingsmiddelen inzetten om de reclames van illegale aanbieders terug te dringen (33.996)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de SP-fractie (Gerkens). Een conceptbrief wordt per e-mail voorgelegd aan de leden van de commissie.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren