Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 12 mei 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Evaluatie Wfz (32.398) (T02559)

-
T02559

Toezegging Evaluatie Wfz (32.398)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 19 mei 2020.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren