Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 12 mei 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet straffen en beschermen (35.122)

-
35122

Wet straffen en beschermen

De commissie stelt voor het plenaire debat over het wetsvoorstel te houden op 23 of 30 juni 2020. Zij geeft aan dat de wens is het wetsvoorstel in ieder geval vóór het aanstaande zomerreces plenair te behandelen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren