Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 12 mei 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Sterk beroepsonderwijs (35.336)

-
35336

Sterk beroepsonderwijs

De commissie brengt blanco eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

-
35336, B

Sterk beroepsonderwijs

Het ontwerp van het Besluit sterk beroepsonderwijs wordt voor kennisgeving aangenomen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman