Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 12 mei 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Functioneren van de Eerste Kamer in crisistijd (CXXXIX)

-
35441

Incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector in verband met de Covid-19 crisis

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 19 mei 2020 te houden.

-
CXXXIX / 35300 VIII

Brief van de ministers van OCW en voor BVOenM over de stand van zaken van een aantal wetstrajecten en over het rapport De Staat van het onderwijs 2020; Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020

De brief van de OCW-bewindslieden van 22 april 2020 inzake verschillende wetgevingstrajecten en de Staat van het Onderwijs wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie besluit de bijlagen op 26 mei 2020 opnieuw te agenderen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman