Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 12 mei 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van uitwisseling persoonsgegevens (35.316)

-
35316

Wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van uitwisseling persoonsgegevens

Inbreng voor het voorlopig verslag inzake wetsvoorstel 35316 wordt heden geleverd door de fracties van VVD (De Bruijn-Wezeman), CDA (Rombouts), GroenLinks (Van Gurp), D66 (Moonen), PvdA (Sent) en ChristenUnie (Ester).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren