Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 12 mei 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Functioneren van de Eerste Kamer in crisistijd (CXXXIX)

-
CXXXIX / 35.300 XV, G

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van SZW over spoedeisende wetsvoorstellen op het terrein van de Commissie SZW; Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020

De commissie besluit de brief van de minister van SZW d.d. 8 mei 2020 (CXXXIX/35.300 XV, G) voor kennisgeving aan te nemen. De commissie stelt voor de plenaire behandeling van wetsvoorstel 35174 te handhaven op 26 mei 2020, tenzij zich meer spoedeisende wetsvoorstellen aandienen die op dat moment plenair dienen te worden behandeld.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren