Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 12 mei 2020
1.
35321

Uitbreiding van het rookverbod

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

2.
Toezegging T02832 - Perspectief voor de Jeugd

Brief van de minister van de minister van VWS en de minister voor Rechtsbescherming van 20 april 2020 (31839, O)

De commissie neemt kennis van de brief van 20 april 2020 (31839, O) en beschouwt toezegging T02832 daarmee als voldaan. Na ontvangst van de contourennota zal na het zomerreces een mondeling overleg worden gepland (conform toezegging T02833), waarbij ook de brief van 20 april jl. over de organisatie van de jeugdzorg zal worden betrokken.

3.
Aanpassing implementatie nieuwe Donorwet in verband met de coronacrisis

Brief van de minister voor MZS van 6 mei 2020 (33506, AK)

De commissie besluit op 19 mei 2020 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

4.
Aanbieding jaarverslag 2019 RTE

Brief van de minister van VWS inzake aanbieding jaarverslag 2019 Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE) van 17 april (EK 32647, B)

De commissie neemt de brief van 17 april 2020 (32647, B) met het jaarverslag voor kennisgeving aan.

5.
COVID-19-maatregelen

De commissie besluit op 19 mei 2020 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

6.
Gedwongen zorgwetten

Verslag schriftelijk overleg (35370/32399, B)

De commissie besluit de bespreking van het verslag schriftelijk overleg aan te houden tot 19 mei 2020.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer