Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 12 mei 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Functioneren van de Eerste Kamer in crisistijd (CXXXIX)

-
35321

Uitbreiding van het rookverbod

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer