Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 19 mei 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Evaluatie Wfz (32.398) (T02559)

-
T02559

Toezegging Evaluatie Wfz (32.398)

De commissie besluit op 26 mei 2020 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg, naar aanleiding van de brief van de minister voor Rechtsbescherming van 28 april 2020.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren