Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 19 mei 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Functioneren van de Eerste Kamer in crisistijd (CXXXIX)

-
35441

Incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020 inzake aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector in verband met de Covid-19 crisis

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks/PvdA (Veldhoen/Vos), ChristenUnie (Bikker) en PvdD (Nicolaï).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman