Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 19 mei 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2020 (35.300 IV)

-
Rondvraag

Het lid Kox zal zijn spreektekst voor het debat van 26 mei a.s. over de uitvoering van de motie Kox over kinderarmoede delen met de fracties. Mogelijk dat hij dan namens een aantal fracties kan spreken.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren