Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 19 mei 2020
1.
35173

Wijziging van de Embryowet

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de SGP-fractie (Van Dijk).

2.
Aanpassing implementatie nieuwe Donorwet in verband met de coronacrisis

Brief van de minister voor MZS van 6 mei 2020 (33506, AK)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van CDA (Prins) en PvdA (Nooren), mede namens de fractie van GroenLinks (Van Gurp)

3.
COVID-19-maatregelen

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van D66 (Van der Voort), PvdA (Koole), ChristenUnie (Verkerk) en PvdD (Nicolaï). De conceptbrief zal per e-mail worden verspreid onder de leden van de commissie om andere fracties de gelegenheid te geven zich aan te sluiten. Een gezamenlijk schriftelijk overleg met de commissie J&V heeft niet de voorkeur van de commissie VWS. Mocht de commissie J&V besluiten tot een mondeling overleg, dan neemt de commissie VWS daar wel graag aan deel.

4.
Aanbieding werkagenda RVS, reactie evaluatie en aanbieding adviezen

Brief van de minister van VWS van 12 mei 2020 (34040, C)

De commissie neemt de brief van 12 mei 2020 voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer