Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 19 mei 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Functioneren van de Eerste Kamer in crisistijd (CXXXIX)

-
35173

Wijziging van de Embryowet

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de SGP-fractie (Van Dijk).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer