Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 26 mei 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (34.453)

-
Toezegging T02735

Toezegging Uitleg amendementen vastleggen (34.453)

De commissie besluit het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg over de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 21 april 2020 inzake het ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen (34453, O) aan te houden tot 2 juni 2020.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman