Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 26 mei 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Splitsing gemeente Haaren (35.345)

- 35345

Splitsing gemeente Haaren

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van de PVV (Van Hattem).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman