Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 26 mei 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op Motie-Kox (SP) c.s. over een tijdelijke huurstop voor zowel de sociale sector als de vrije sector (35.431, D)

- 35431, D

Motie-Kox (SP) c.s. over een tijdelijke huurstop voor zowel de sociale sector als de vrije sector; Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten

Op voorstel van het lid Kox (SP) besluit de commissie woensdag 27 mei 2020 een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te sturen met feitelijke vragen over het uitvoeren van de motie-Kox c.s. over een tijdelijke huurstop. Het genoemde lid levert in de loop van de dag deze vragen aan bij de commissiegriffier. De staf verwerkt de inbreng, waarna er een concept-commissiebrief zal circuleren onder de commissieleden, met een korte reactietermijn. De minister wordt verzocht uiterlijk vrijdag 29 mei 2020, 12.00 uur te reageren. De commissie zal de antwoorden desgewenst dinsdag 2 juni 2020 12.00 uur bespreken, na ook via de mail een appreciatie van het lid Kox te hebben ontvangen. Vervolgens kan de Kamer besluiten over een eventueel interpellatieverzoek, dat - indien gesteund door een Kamermeerderheid - dezelfde dag nog zou moeten plaatsvinden.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman