Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 26 mei 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Evaluatie Wfz (32.398) (T02559)

-
T02559

Toezegging Evaluatie Wfz (32.398)

Een gezamenlijke inbreng voor een commissiebrede brief wordt geleverd door de fracties van ChristenUnie (Bikker) en GroenLinks (Veldhoen). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren