Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 26 mei 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Herziening beslag- en executierecht (35.225)

- 35225

Herziening beslag- en executierecht

De commissieleden zien af van het leveren van inbreng voor het voorlopig verslag. De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren