Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 26 mei 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Functioneren van de Eerste Kamer in crisistijd (CXXXIX)

-
CXXXIX / 35300 VIII

Brief van de ministers van OCW en voor BVOenM over de stand van zaken van een aantal wetstrajecten en over het rapport De Staat van het onderwijs 2020; Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020

Naar aanleiding van de brief van de OCW-bewindslieden van 22 april 2020 inzake verschillende wetgevingstrajecten en de Staat van het Onderwijs besluit de commissie op 2 juni 2020 gelegenheid te geven voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg. Vanuit de commissie zal in elk geval worden aangedrongen op het binnen een redelijke termijn alsnog sturen van een bestuurlijke reactie op de Staat van het Onderwijs.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman