Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 2 juni 2020
1. 35431, D

Motie-Kox (SP) c.s. over een tijdelijke huurstop voor zowel de sociale sector als de vrije sector; Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten

De commissie neemt kennis van het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK over de uitvoering van de motie-Kox c.s. over een tijdelijke huurstop voor zowel de sociale sector als de vrije sector (EK 35.431, G). De voorzitter concludeert dat binnen de commissie verschillend gedacht wordt over de reactie van de minister. De status van de motie-Kox c.s. wordt niet gewijzigd ('niet uitgevoerd'). Het lid Kox (SP) geeft aan voornemens te zijn de Kamer verlof te vragen tot het houden van een interpellatie. De commissie zal bezien of op een later moment verder moet worden gesproken over de inzet van het middel van de interpellatie.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman