Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 2 juni 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (34.453)

-
Toezegging T02735

Toezegging Uitleg amendementen vastleggen (34.453)

Inbreng voor schriftelijk overleg over de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 21 april 2020 inzake het Ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen (34453, O) wordt geleverd door de fracties van VVD (Van der Burg), CDA (Rietkerk), PvdA (Crone) en PVV (Van Hattem).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman