Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 2 juni 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Verkiezingen (35.165)

-
35165, A

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de mogelijke gevolgen van COVID-19 voor verkiezingen; Verkiezingen

Naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de mogelijke gevolgen van COVID-19 voor verkiezingen (35165, A) besluit de commissie op 9 juni 2020 gelegenheid te geven voor inbreng voor schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman