Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 2 juni 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Functioneren van de Eerste Kamer in crisistijd (CXXXIX)

-
Parlementaire behandeling Voorlichting Raad van State (CXXXIX, E) in Eerste Kamer

De commissie bespreekt het verzoek van het College van Senioren een voorstel te formuleren voor de verdere parlementaire behandeling van de voorlichting van de Raad van State en het functioneren van het parlement in crisistijd in den brede. De inbreng uit de discussie wordt door de staf in samenspraak met de commissievoorzitter verwerkt in een brief van de commissie aan het College met een aantal concrete punten, ter vaststelling in de vergadering van 9 juni 2020.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman