Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 2 juni 2020
1.
35218

Wet elektronische publicaties

De commissie besluit de nadere procedure aan te houden tot 9 juni 2020.

2.
Toezegging T02735

Toezegging Uitleg amendementen vastleggen (34.453)

Inbreng voor schriftelijk overleg over de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 21 april 2020 inzake het Ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen (34453, O) wordt geleverd door de fracties van VVD (Van der Burg), CDA (Rietkerk), PvdA (Crone) en PVV (Van Hattem).

3.
35165, A

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de mogelijke gevolgen van COVID-19 voor verkiezingen; Verkiezingen

Naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de mogelijke gevolgen van COVID-19 voor verkiezingen (35165, A) besluit de commissie op 9 juni 2020 gelegenheid te geven voor inbreng voor schriftelijk overleg.

4.
34972

Wet digitale overheid

De commissie wenst op 30 juni 2020 een (fysieke) deskundigenbijeenkomst van twee uur over het wetsvoorstel te houden, met als deelonderwerpen:

1. Privacy en bescherming van persoonsgegevens (o.a. dataminimalisatie, commercieel gebruik gegevens, centrale vs. decentrale opslag);
2. De WDO als kaderwet en betrokkenheid van het parlement;
3. Toegankelijkheid van de publieke dienstverlening (inclusief aspecten als betaling en algoritmen).
4. Handhaafbaarheid in de breedste zin (inclusief rol Autoriteit Persoonsgegevens en Agentschap Telecom)

De commissieleden wordt gevraagd vóór 9 juni 2020 namen van deskundigen door te geven aan de griffie.

5.
Mededelingen en informatie

Naar aanleiding van een verzoek van de fractie van GroenLinks (De Boer) besluit de commissie op 16 juni 2020 gelegenheid te geven voor inbreng voor schriftelijk overleg over de voorhang van de wijziging van diverse besluiten ivm de aanpassing van de methodiek voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen en de inijking van energielabels.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman