Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 2 juni 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Machtigingswet oprichting Invest-NL (35.123)

-
Toezeggingen in het kader van Invest-NL

De commissie besluit de brief van 15 mei 2020 (35123, O) voor kennisgeving aan te nemen en de toezeggingen T02809 en T02819 als voldaan aan te merken.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer