Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 2 juni 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tweede incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 inzake Noodpakket banen en economie (35.430)

- Noodpakket 2.0

Brief van 22 mei 2020 (35420, G)

De commissie besluit de brief van 22 mei 2020 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer