Korte aantekeningen vergadering Commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 2 juni 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019 (35.000 VII)

-
Toezeggingen omgevingsrecht

Brief van de minister van BZK van 29 oktober 2019 in reactie op de brief van 3 oktober 2019 (verslag schriftelijk overleg (34986, 33118, 35000 VII, L))

De commissies besluiten de toezeggingen T02255, T02439 en T02444 als openstaand te beschouwen - in afwachting van nadere informatie in het kader van de stelselwijziging van het omgevingsrecht - en de deadline te verplaatsen naar 1 juli 2020.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer