Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 2 juni 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet straffen en beschermen (35.122)

-
35122

Wet straffen en beschermen

De commissie stelt voor om de plenaire behandeling te verplaatsen van 23 juni 2020 naar 16 juni 2020.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren