Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 2 juni 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Herziening beslag- en executierecht (35.225)

- 35249

Wet homologatie onderhands akkoord

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 9 juni 2020.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren