Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 2 juni 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet taal en toegankelijkheid (35.282)

-
35282

Wet taal en toegankelijkheid

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek aan te houden en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te vragen een reactie te geven op de voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State over een onderdeel van dit wetsvoorstel.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman