Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 2 juni 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Functioneren van de Eerste Kamer in crisistijd (CXXXIX)

-
CXXXIX / 35300 VIII

Brief van de ministers van OCW en voor BVOenM over de stand van zaken van een aantal wetstrajecten en over het rapport De Staat van het onderwijs 2020; Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020

De commissie stemt in met de conceptbrief naar aanleiding van de brief van de OCW-bewindslieden van 22 april 2020 inzake verschillende wetgevingstrajecten en de Staat van het Onderwijs.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman