Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 9 juni 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Functioneren van de Eerste Kamer in crisistijd (CXXXIX)

-
Parlementaire behandeling Voorlichting Raad van State (CXXXIX, E) in Eerste Kamer

De commissie stemt met een kleine aanpassing in met de conceptbrief aan de Kamervoorzitter in reactie op het verzoek uit het College van Senioren van 12 mei jl. om een voorstel te formuleren voor de behandeling van de voorlichting van de Raad van State over het functioneren van de Kamer in crisistijd.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman