Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 9 juni 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Verkiezingen (35.165)

-
35165, A

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de mogelijke gevolgen van COVID-19 voor verkiezingen; Verkiezingen

Inbreng voor schriftelijk overleg over de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 22 mei 2020 inzake mogelijke gevolgen COVID19 voor de verkiezingen wordt geleverd door de fracties van de PvdA (Koole) en de ChristenUnie (Verkerk).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman