Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 9 juni 2020
1.
35438

Tweede incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2020 inzake Noodpakket banen en economie

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van Forum voor Democratie (Van der Linden), GroenLinks (Vendrik) en de Partij voor de Dieren (Koffeman).

2.
35451

Derde incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2020 inzake Noodpakket banen en economie en overbruggingsfaciliteit IHC

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van Forum voor Democratie (Van der Linden), GroenLinks (Vendrik), PvdA (Crone) en de Partij voor de Dieren (Koffeman).

3.
Aankondiging peildatum in wetsvoorstel investeringstoetsing op risico's voor de nationale veiligheid bij overnames en investeringen

Brief van de minister van EZK van 2 juni 2020 (30821, A)

De commissie besluit de brief van de minister van EZK (30821, A) voor kennisgeving aan te nemen.

4.
Technische briefing Gaswinning Groningen

De commissie besluit de technische briefing over de stand van zaken van gaswinning in Groningen op 6 oktober 2020 te houden.

5.
Rondvraag

De commissie besluit het eindadvies van het Adviescollege Stikstofproblematiek getiteld ‘Niet alles kan overal’, dat op 8 juni 2020 is gepresenteerd, gezamenlijk met de commissie IWO te bespreken in een volgende vergadering.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer