Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 9 juni 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Novelle Wet bewijsvermoeden gaswinning Groningen (34.390)

-
Technische briefing Gaswinning Groningen

De commissie besluit de technische briefing over de stand van zaken van gaswinning in Groningen op 6 oktober 2020 te houden.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer