Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 9 juni 2020
1.
35124

Financiƫle toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Prins-Modderaar; mede namens de fractie van GroenLinks) en PvdA (Nooren).

2.
Voortgang en afronding overheveling geneeskundige zorg voor specifieke patiƫntgroepen naar de Zvw

Brief van de minister voor MZS van 29 mei 2020 (33578, A)

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer