Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 16 juni 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Implementatie Vierde spoorwegpakket (34.914)

-
Toezegging T02716 - Het aanbieden van de zeven onderzoeken in het kader van de besluitvorming in 2020 over de ordening en sturing op het spoor na 2024

Brief - inclusief bijlagen - van de staatssecretaris van I&W van 11 juni 2020 (34914, G)

De commissie besluit de brief van 11 juni 2020 voor kennisgeving aan te nemen en de toezegging als voldaan te beschouwen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer