Korte aantekeningen vergadering Commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 16 juni 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet (34.986)

-
Correspondentie BZK – ILT

Brief van de minister voor Milieu en Wonen van 4 maart 2020 (34986, AE)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Kluit) en PvdA (Nooren) gezamenlijk. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer