Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 16 juni 2020
1.
35436

Spoedreparatiewet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

2.
35402

Wederzijdse erkenning van bevriezingsbevelen en confiscatiebevelen

De commissie houdt de bespreking van de procedure aan tot de volgende commissievergadering.

3.
35263

Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

4.
35300 VI / 25295, AK

Correspondentie (nood)maatregelen COVID-19

De commissie besluit op 23 juni 2020 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg in een gezamenlijke vergadering van de commissies J&V, VWS en BiZa/AZ

5.
34997, T

Brief van de ministers voor MZS en van J&V over de voortgang van werkzaamheden en planning rondom het experiment gesloten coffeeshopketen; Wet experiment gesloten coffeeshopketen

De commissie besluit de brief van 9 juni 2020 van de ministers voor Medische Zorg en Sport en van Justitie en Veiligheid voor kennisgeving aan te nemen.

6.
32676, K

Brief van de ministers van J&V en voor Rechtsbescherming ter aanbieding van de procesevaluatie Evaluatie-en uitbreidingswet Bibob 2013; Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob

De commissie besluit de brief van 10 juni 2020 en het bijbehorende onderzoeksrapport te betrekken bij de nadere procedure over het wijzigingsvoorstel van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren