Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 16 juni 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius (35.422)

-
35422

Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 23 juni 2020.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman